ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕਮਤਾ


ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਬੋਹੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਮੰਗਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਹਿਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏ।

Disclaimer Privacy Policy Contact us About us