ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਨਾਨਕਮਤਾ


ਇਥੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲੋ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ।

ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੁੱਕਾ ਕੇ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਤਾ ਤੱਦ ਤੋਂ ਇਸ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Disclaimer Privacy Policy Contact us About us