ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕਮਤਾ


ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਪਿਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਪਿਪਲ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਛੇ ਫੁਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਇਸ ਪਿਪਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਟਿਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿਪੱਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਇਥੇ ਆਏ। ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਕੇ ਪਿਪਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਪਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Disclaimer Privacy Policy Contact us About us